Inzicht – Het Zomerakkoord, een opportuniteit voor 2017!

28 september 2017 - Natalie Gielissen

inzicht logo In een vorig nieuwsbericht gaf onze collega Bregt Winters een samenvatting over de verandering op vlak van (management)vennootschappen inzake het Zomerakkoord.

Een van de voornaamste maatregelingen is de verlaging van de vennootschapsbelasting. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor kmo’s wordt in 2018 verlaagd tot 20,4% (incl. 2% crisisbijdrage) op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbare winst. Hogere winst wordt belast aan het nieuwe standaardtarief van 29,58% (incl. 2% crisisbijdrage).

In 2020 dalen deze tarieven verder tot 20% en 25% en wordt de crisisbijdrage afgeschaft. Er zijn echter enkele voorwaarden aan gekoppeld.

  • Om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten, moeten kmo’s een belastbare bezoldiging van minstens 45.000 EUR toekennen aan minstens één bedrijfsleider.
  • Bovendien is er een afzonderlijke (aftrekbare) belasting van 10% verschuldigd op het verschil tussen de toegekende bezoldiging en het minimum.

De verlaging van de vennootschapsbelasting is van de maatregelen die een directe positieve impact heeft op uw belastingdruk. Echter, is er ook een nadeel aan verbonden. De premies die u stort als zelfstandige in uw individuele pensioentoezegging zullen vanaf 2018 ook maar aftrekbaar zijn ten belope van de nieuwe verlaagde vennootschapsbelasting.

In het algemeen kan men stellen dat indien de bezoldiging stijgt van € 36.000 naar € 45.000, de totale ruimte om een bijkomend pensioenkapitaal op te bouwen met ongeveer de helft zal stijgen.

HELDER ADVIES

Anticipeer op de nieuwe maatregel en trek uw loon dit jaar al op naar EUR 45.000. Op deze manier zal er een grote spaarcapaciteit vrijkomen in uw backservice en kan u deze nog inbrengen tegen het huidig hoger tarief van de vennootschapsbelasting. Helder staat u graag bij in het kader van deze oefening omtrent loonpolitiek.

Bron : Lemon Consult