Voordeel alle aard gratis woning: wetswijziging op komst

16 december 2018 - Thomas Weyts

Het forfaitaire voordeel van alle aard met betrekking tot de gratis terbeschikkingstelling van een woning werd tot voor kort vermenigvuldigd met 3,8 als de terbeschikkingstelling gebeurde door een rechtspersoon.  De fiscus heeft zich begin dit jaar neergelegd bij rechtspraak die oordeelde dat daarin een discriminatie schuilde.  In principe is een wetswijziging op komst waardoor een factor 2 i.p.v. 3,8 zal worden toegepast vanaf 1 januari 2019.