Erfrecht: ontwerpdecreet erfenissprong goedgekeurd

09 oktober 2017 - Natalie Gielissen

Nalaten aan kleinkinderen wordt interessanter

Zoals u waarschijnlijk weet, opent de hervorming van het Belgische erfrecht binnenkort een aantal nieuwe mogelijkheden om uw nalatenschap nog beter te plannen. Zo zult u tot de helft van uw vermogen kunnen nalaten aan wie u het zelf wilt, ongeacht of er reservataire erfgenamen aanwezig zijn. Men verwacht ook een verlaging van de successietarieven voor erfenissen in de zijlijn. Op deze maatregelen is het echter nog wachten tot vermoedelijk september 2018. Eén ontwerpdecreet werd echter op vrijdag 6 oktober 2017 al goedgekeurd door de Vlaamse regering, namelijk het decreet voor de erfenissprong.

Wat houdt de erfenissprong in?

De erfenissprong – ook wel ‘generation skipping’  genoemd – maakt het mogelijk om (een deel van) uw vermogen aan uw kleinkinderen in plaats van aan uw kinderen na te laten. Dat kan onder bepaalde voorwaarden vandaag ook al, maar tot nu toe betaalden de kleinkinderen hierop eigenlijk te veel successiebelasting. Een fout in ons erfrecht, zo zegt de regering, die met dit decreet wordt rechtgezet.

Wat zijn de mogelijke voordelen?

Als er meer kleinkinderen dan kinderen zijn, wordt uw nalatenschap over meer begunstigden verdeeld. Hierdoor valt het geërfde bedrag – én dus de belastingschaal – per begunstigde lager uit. Bovendien sluit het begunstigen van kleinkinderen beter aan bij wat veel mensen zelf graag willen, zo bevestigt ook Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein aan de media:

‘Mensen worden steeds ouder en op het moment dat ze hun erfenis nalaten kunnen de kleinkinderen dat geld soms beter gebruiken dan de kinderen. Tot nu toe was de regel dat de schatkist geen verlies mocht lijden door zo’n erfenissprong. Dat veranderen we. Binnenkort zullen kleinkinderen gewoon het correcte bedrag aan successierechten betalen.’

(bron: De Standaard)

Wanneer treedt het nieuwe erfrecht in werking?

Nu het ontwerpdecreet door de regering is goedgekeurd, kan het in november of december in het parlement gestemd worden. De maatregel wordt dan vermoedelijk op 1 januari effectief van kracht.