RIZIV

De RIZIV-uitkering voor zelfstandigen: zo beperkt u uw inkomensverlies

23 april 2018 - Natalie Gielissen

Wie zelfstandig is en ziek wordt, heeft recht op een ziekte-uitkering van het RIZIV. Hoeveel die bedraagt en wat u moet doen om de uitkering te krijgen, leest u in dit artikel.

Elke dag die u als zelfstandige niet kunt werken wegens ziekte is een dag zonder inkomsten. Gelukkig kunt u bij een langdurige ziekte genieten van de zogenaamde RIZIV-uitkering. Zelfstandigen krijgen wel een stuk minder dan loontrekkenden.

RIZIV-uitkering: bedragen en voorwaarden

Het eerste jaar

 • U ontvangt een forfaitaire uitkering, maar het bedrag hangt af van uw gezinssituatie. Dit zijn de bedragen voor 2018:
  • €58,68 (met gezinslast)
  • €46,96 (alleenstaanden)
  • €35,76 (samenwonenden)
 • Het ziekenfonds betaalt u pas een uitkering vanaf de 15de dag van de arbeidsongeschiktheid.
 • Let op: tijdens het eerste jaar kan er een bedrijfsvoorheffing (11,11%) worden ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Na het eerste jaar

 • U ontvangt opnieuw een forfaitaire uitkering. Er zijn twee mogelijkheden: heeft het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen uw periode van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld aan een periode van activiteit voor de opbouw van uw pensioenrechten?
  • JA: Dan hebt u recht op een ‘uitkering stopzetting bedrijf’. Het bedrag hangt af van uw gezinssituatie.
   • €58,68 (met gezinslast)
   • €46,96 (alleenstaanden)
   • €​39,98 (samenwonenden)

 

U ontvangt een ziekte-uitkering van uw ziekenfonds van maandag tot en met zaterdag.

De verzekering Gewaarborgd Inkomen

Wil u uw inkomensverlies in geval van ziekte nog beperken? Sluit dan een bijkomende verzekering Gewaarborgd Inkomen af. De premie is 100% aftrekbaar en u vermijdt dat u uw persoonlijke reserves moet aanspreken.

Wenst u meer informatie over de RIZIV-uitkering of een verzekering Gewaarborgd Inkomen?