Pensioensparen: de beste keuze voor lagere belastingen

24 april 2018 - Natalie Gielissen

Elke financiële instelling of verzekeringsmaatschappij biedt u de mogelijkheid om aan pensioensparen te doen. U stort dan maandelijks een bepaald bedrag op een pensioenspaarverzekering of in een pensioenspaarfonds. Zo vormt u langzaam een leuke spaarpot, als extraatje bovenop uw wettelijk pensioen. Maar wist u dat pensioensparen ook fiscaal voordelig is? Pensioensparen kan volgens twee beleggingsformules: ofwel ontvangt u een vaste jaarlijkse intrest op al uw stortingen (een zogenaamd tak 21-contract), ofwel ontvangt u (een deel van) de opbrengst van de beleggingen die de verzekeraar met uw geld doet (een tak 23-contract). Ook een mengvorm is mogelijk, de zogenaamde tak 44. Daarnaast kan ook de levensverzekering gezien worden als een vorm van pensioensparen. Wat u ook kiest, pensioensparen is beperkt tot een maximum van 1270 euro (vroeger 990 euro). Let wel: hoeveel u spaart is van invloed op het belastingvoordeel dat u ontvangt.

Uw fiscaal voordeel dankzij pensioensparen

De belastingvermindering op pensioensparen bedraagt 30 procent (+ gemeentebelasting) voor wie maximaal €990 belegt. Belegt u maximaal €1.270? Dan is de belastingvermindering beperkt tot 25 procent. Binnen de derde pijler kan u ook aan langetermijnsparen doen. De belastingvermindering op de levensverzekering bedraagt sowieso 30 procent. De maximumstorting hangt af van de nettoberoepsinkomsten, met een absoluut maximum per persoon, dat voor 2020 neerkomt op € 2.390. Deelnemen aan deze derde pijler kan op twee manieren:

  • Via een levensverzekering die u afsluit bij een verzekeringsmaatschappij. Dit wordt ook wel het langetermijnsparen genoemd.
  • Via pensioensparen bij een verzekeringsmaatschappij (een pensioenspaarverzekering) of bij een bank (een pensioenspaarrekening).

De langetermijnspaartaks: adder onder het gras

Beslist u om uw pensioenfonds of -verzekering op te nemen? Dan betaalt u ook belastingen op het totaalbedrag. Het tarief verschilt naargelang uw leeftijd en uw specifieke omstandigheden. Vanaf uw 60ste verjaardag zal uw bank of verzekeringsmaatschappij automatisch een taks op het langetermijnsparen inhouden.

Voorwaarden om recht te hebben op de belastingvermindering

  • U bent een Belg of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte op het moment dat u het contract afsluit.
  • U bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 op het moment dat u het contract afsluit.
  • De spaarrekening of -verzekering heeft een looptijd van ten minste 10 jaar.

Wil u meer weten over pensioensparen?