Pensioensparen – zorg vandaag voor een comfortabel leven morgen

04 oktober 2021 - Helder

Om uw levensstandaard aan te houden na uw loopbaan, volstaat uw wettelijk pensioen wellicht niet. Want dat is vaak maar magertjes. Gelukkig zijn er andere manieren om een appeltje voor de dorst te vergaren.

Helder doet de pensioenpijlers voor u uit de doeken. Doe uw voordeel met ons advies voor meer geld en minder zorgen.

Eerste pensioenpijler: wettelijk pensioen
Hoeveel uw wettelijk pensioen bedraagt, hangt af van factoren zoals uw inkomsten en uw statuut, de duur van uw loopbaan en de samenstelling van uw gezin. Weet alvast dat het gemiddelde wettelijk pensioen in België maar 1063 euro telt. En dat terwijl het gemiddelde netto-inkomen van de Belgische werknemer 2100 euro is … Logisch dat het niet volstaat om ‘op rust’ uw levensstandaard te behouden. Andere vormen van pensioensparen zijn dus broodnodig.

Tweede pensioenpijler: aanvullend (professioneel) pensioen
Miljoenen Belgen sparen via hun werkgever voor een aanvullend pensioen. Ongeveer 75 procent van de werkgevers voorziet in zo’n pensioenplan voor zijn werknemers. Dat gebeurt veelal met een groepsverzekering waarin maandelijks of jaarlijks een premie wordt gestort. Omdat een groepsverzekering niet verplicht is, vallen sommige werknemers uit de boot. Geldt dat voor u? Dan kan u sinds 2019 op eigen initiatief een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) afsluiten. 

Bent u zelfstandige? Ook dan kan u een aanvullend pensioen opbouwen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Voor zelfstandigen zonder vennootschap bestaat er een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

Statutaire ambtenaren hebben geen toegang tot de tweede pensioenpijler. Zij bouwen tijdens hun loopbaan al een hoger wettelijk pensioen op.

Derde pensioenpijler: persoonlijk sparen met fiscaal voordeel
Om uw wettelijk pensioen aan te dikken, kan u vanaf uw 18de en tot uw 65ste aan pensioensparen of langetermijnsparen doen. Goed om te weten: u mag de fiscale voordelen van die twee aanvullingen cumuleren.

Bij pensioensparen hebt u twee opties:

  • Stort in 2021 maximaal 990 euro en krijg een belastingvermindering van 30 procent. U recupereert dan 297 euro via uw belastingaangifte.
  • Stort in 2021 maximaal 1270 euro en krijg een belastingvermindering van 25 procent. U geniet een fiscaal voordeel van 317,50 euro.

Let wel: op bedragen tussen 990 euro en 1270 euro valt maar weinig fiscaal voordeel te rapen – geen aanrader dus.

De tweede vorm – langetermijnsparen – gebeurt via een levensverzekering en biedt een fiscaal voordeel van 30 procent op de stortingen van dat jaar. U spaart via een tak 21– of een tak 23
verzekeringsproduct. Het voordeel: ook na uw 65ste profiteert u nog van een belastingvermindering. Er zijn wel twee voorwaarden: u moet de verzekering voor uw 65ste afsluiten, en ze moet minstens 10 jaar lopen.

Vierde pensioenpijler: individueel sparen
Een ongeluk schuilt in een klein hoekje, en er duiken weleens onverwachte uitgaven op. Daarom is het sowieso verstandig om nu te sparen voor later. Voor kosten op de korte termijn is een spaarboekje handig. Wil u geld opzij leggen voor een grotere investering op de langere termijn? Overweeg in dat geval een spaarverzekering met een hoger rendement:

  • Spaar zelf via een maandelijkse opdracht
  • Tak 21: rendementsveilig
  • Tak 23: meer rendementspotentieel (gespreid risico dankzij periodieke instap)
  • Tak 44: een combinatie van tak 21 en tak 23

Krijg Helder advies
Benieuwd welke formule van pensioensparen voor u interessant is? Graag weten hoe u een maximale fiscale aftrek geniet? Onze experten nemen uw pensioendossier onder de loep, en becijferen met welke optie u na uw pensioen op rozen zit.