Een pensioenkapitaal aanleggen? Over deze spaarformules kunt u beschikken.

28 augustus 2017 - Natalie Gielissen

Wie duidelijkheid wil scheppen over zijn eigen financiële toekomst, doet er goed aan om zelf de touwtjes in handen te nemen. Zeker zelfstandigen bouwen best een aanvullend pensioenkapitaal op, dat vervolgens al dan niet vastrentend en/of risicovrij belegd wordt.

Laat ons beginnen bij het begin: wat zijn uw mogelijkheden om – met of zonder fiscaal voordeel – uw aanvullend kapitaal bijeen te sparen? Een overzicht.

1. Pensioensparen

Via de personenbelastingen krijgen we van de fiscus enkele mogelijkheden om uw pensioenkapitaal fiscaal voordelig aan te leggen. Het klassieke pensioensparen geeft een belastingvermindering van 30% op een maximaal toegelaten bedrag van 940 EUR (aanslagjaar 2018). De looptijd is minstens 10 jaar, er dienen minstens 5 stortingen te gebeuren en u dient minstens 18 jaar te zijn.

Er zijn twee mogelijkheden; nl. een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds.

  • De verzekering zit in een klassieke TAk21-formule: dat is een levensverzekering met kapitaalgarantie, waarbij u een gewaarborgde interestvoet krijgt.
  • Een fonds kan uit aandelen of obligaties bestaan en kent een risicovoller karakter. Daar staat tegenover dat het u toelaat om op lange termijn een hoger rendement te realiseren.

Update Zomerakkoord 2017: vanaf 2018 zou men ook kunnen kiezen voor een formule waarbij tot 1.200 EUR (per jaar) kan gestort worden in kader van pensioensparen, maar met een belastingvoordeel van 25%. De regeringsbesluiten hierover moeten nog gefinaliseerd worden.

2. Langetermijnsparen

Naast pensioensparen bestaat ook de mogelijkheid om een individuele levensverzekering af te sluiten. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook op deze manier een fiscaal voordeel verkrijgen. De grootte van dit voordeel is afhankelijk van uw inkomen en of u al dan niet een hypothecaire lening hebt lopen. In de personenbelasting heeft de fiscus namelijk een zogenaamde ‘korf’ gemaakt: dat is een ruimte waarin u ofwel de kapitaalsaflossingen van uw hypothecaire lening als aftrekpost kunt onderbrengen, ofwel de premies van een levensverzekering. Het fiscaal maximum is vastgelegd 2.260 EUR (2017). De looptijd is minimum 10 jaar en er bestaat een eindbelasting op 60 jaar van 10%.

3. VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)

Het vrij aanvullend pensioen is fiscaal gezien de meest interessante formule voor zelfstandigen om hun wettelijk pensioen aan te vullen. De premie is namelijk aftrekbaar als sociale bijdrage (dus in de hoogste schijf). De eindbelasting is voordeliger dan het klassieke pensioensparen en het langetermijnsparen. Het fiscaal maximum bedraagt vandaag 3.127,24 EUR. In sommige gevallen laat de fiscus bovendien een nog interessantere nevenvariant toe: het sociaal VAPZ met een fiscaal plafond van 3.598,05 EUR.

“Het vrij aanvullend pensioen is fiscaal gezien de meest interessante formule voor zelfstandigen.”

4. Groepsverzekering of IPT (Individuele PensioenToezegging)

Zelfstandigen met een vennootschap kunnen nog een extra pensioenkapitaal aanleggen met fiscaal aftrekbare premies, op voorwaarde dat de zaakvoerder zich een vast maandelijks loon uitkeert. Via een externe verzekeraar kunt u een groepsverzekering ofwel een individuele pensioentoezegging (een groepsverzekering voor een individu) afsluiten. De grens van dit spaarpotje wordt bepaald door de zogenaamde 80%-regel. 

5. Niet-fiscaal sparen

Uit de recente cijfers van de nationale bank blijkt dat de gemiddelde Belg EUR 186 spaart per maand. Gewoonlijk komt dit op de courante spaarrekening terecht, maar er bestaan ook andere formules die een hoger rendement weerspiegelen.  U bepaalt hiervoor zelf uw strategie: er bestaan vastrentende formules met gegarandeerde basisinterest, maar u kunt ook sparen via beleggingsfondsen. De kracht bestaat erin dat u op periodieke tijdstippen instapt in de markt en op deze manier uw risico vermindert. Andere voordelen zijn o.a. het effect van kapitalisatie en het feit dat u op deze formules geen eindbelasting betaalt.

6. RIZIV

Geconventioneerde artsen, apothekers, artsen, tandartsen en kinesitherapeuten kunnen bovendien nog hun jaarlijkse RIZIV-toelage benutten voor pensioenopbouw of om zich in te dekken tegen arbeidsongeschiktheid.

Meer weten over een pensioenplan op maat? Spaar- en/of beleggingsadvies nodig? Neem vrijblijvend contact op met Helder.