Het pensioen van een zelfstandige: waar hebt u recht op?

17 april 2018 - Natalie Gielissen

We horen vaak dat uw pensioen van een zelfstandige een peulenschil is, maar hoeveel bedraagt het dan precies? Wat zijn de voorwaarden? En welke mogelijkheden hebt u om uw pensioen aan te dikken? In dit artikel vindt u een helder antwoord op deze vragen.

De pensioenuitkering van zelfstandigen wordt berekend op basis van het aantal actieve werkjaren. U hebt recht op een volledig pensioen als u er 14.040 actieve dagen op hebt zitten, of als u tot aan uw 65ste blijft werken. Zoals u weet wordt de pensioenleeftijd de komende jaren wel stelselmatig opgetrokken: 66 jaar in 2025, 67 jaar vanaf 2030. U kunt ook kiezen om met vervroegd pensioen te gaan. Dat kan als zelfstandige vanaf 63 jaar. Uw pensioen zal dan wel iets lager liggen.

Berekeningswijze pensioen van een zelfstandige

Voor de werkjaren voor 1984 krijgt u een forfaitair bedrag. Het pensioen vanaf 1984 wordt berekend op basis van uw inkomen. Als het totale pensioenbedrag kleiner is dan het minimumpensioen, wordt uw pensioen aangepast, op voorwaarde dat u minstens twee derde van een volledige loopbaan hebt.

Hoe hoog is het pensioen van de zelfstandige?

De overgrote meerderheid van de zelfstandigen heeft recht op het minimumpensioen.

Minimumpensioen en maximumpensioen

Wat met het pensioen voor een gemengde loopbaan?

Hebt u zowel als zelfstandige als in loondienst gewerkt? Dan worden beide loopbanen in rekening gebracht. U kunt voor maximaal 14.040 voltijdse dagen een pensioen ontvangen. Overschrijdt de som van beide loopbanen die tewerkstellingsduur, dan verliest u het pensioen voor de minst voordelige dagen.

Wenst u uw pensioen aan te dikken als zelfstandige? Sluit dan een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) af. Dat is een fiscaal interessante formule om straks bij uw pensioen een groter spaarpotje over te houden. Daarnaast zijn er nog tal van andere strategieën, zoals pensioensparen, om een hoger pensioen op te bouwen.

Onze experts vertellen er u graag meer over.