Al gehoord van een omzetverzekering?

20 februari 2020 - Thomas Weyts

Als bedrijfsleider heeft u er beslist al bij stil gestaan wat de financiële gevolgen zijn voor uw gezin en uw vennootschap als u niet langer kunt werken door ziekte, ongeval of zelfs overlijden.  Misschien heeft u daarom uw inkomenverlies reeds (deels) verzekerd via uw VAPZ- en/of IPT-contract.  Vaak volstaat dit evenwel niet voor een optimale bescherming. 

Door het afsluiten van een zogenaamde ‘omzetverzekering’ via uw vennootschap kan uw omzet worden beschermd bij arbeidsongeschiktheid.  De verzekerde rente wordt berekend in functie van het omzetcijfer van uw vennootschap.  De premies zijn in hoofde van de vennootschap aftrekbaar.  Een dergelijke polis kan worden afgesloten indien u maximum 60 jaar bent bij afsluiting van het contract.  De maximum eindleeftijd is 65 jaar.  Aarzel niet om ons te contacteren voor meer toelichting of een premieberekening.