Langetermijnsparen als aanvullend pensioen

09 november 2020 - Thomas Weyts

Wist u dat u naast een pensioenspaarverzekering (klassiek pensioensparen) ook een spaarverzekering ‘langetermijnsparen’ kan afsluiten? Dat is bijvoorbeeld interessant als uw hypothecaire lening is afbetaald of wanneer u binnenkort 65 jaar wordt.

Langetermijnsparen is fiscaal voordelig sparen via een Tak-21 of Tak-23 levensverzekeringscontract. Langetermijnsparen levert u jaarlijks een belastingvoordeel op van 30% van het gespaarde bedrag (+ uitgespaarde gemeentebelasting).

De maximale premie die in aanmerking komt voor een belastingvermindering is afhankelijk van uw beroepsinkomen en bedraagt maximaal 2.390 euro voor het inkomstenjaar 2020.

De maximumbijdrage met belastingvoordeel bedraagt 179,10 euro (15% van de eerste schijf van 1.990 euro van het netto belastbaar beroepsinkomen) + 6% van de nettoberoepsinkomsten met dus een maximum van 2.390 euro.

Of u het belastingvoordeel voor uw eigen woning kunt combineren met het fiscaal voordeel van langetermijnsparen is afhankelijk van het moment waarop u dat hypothecair krediet heeft afgesloten.

Wanneer uw hypothecair woonkrediet werd afgesloten vóór 1/1/2016, dan zal uw polis langetermijnsparen in principe geen extra belastingvoordeel opleveren. Kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten afgesloten vóór 1/1/2016 en de premie langetermijnsparen worden in dezelfde fiscale korf ondergebracht.

Toch kan een polis langetermijnsparen interessant zijn. Namelijk wanneer uw woonkrediet bijna is afbetaald en u nog geen 65 jaar bent.

Hypothecaire kredieten die zijn afgesloten tussen 1/1/2016 en 31/12/2019 voor de eigen woning hebben geen invloed op het bedrag dat u fiscaal in mindering mag brengen voor het langetermijnsparen. U mag dus elk jaar het maximale spaarbedrag van 2.390 euro storten in het kader van langetermijnsparen en op die premie een belastingvoordeel van 30% genieten.

Let op indien u een krediet heeft afgesloten voor een tweede woning (niet-eigen woning). De premies langetermijnsparen worden namelijk ondergebracht in dezelfde fiscale korf.

Met een spaarverzekering ‘langetermijnsparen’ spaart u zo lang u wil. Het contract moet wel minstens 10 jaar lopen en kan ten vroegste eindigen op uw 65ste verjaardag. Ook na uw pensionering kan langetermijnsparen nog interessant zijn. De premies die u dan betaalt blijven aftrekbaar zo lang u belastbare inkomsten heeft. U moet het contract wel afsluiten vóór uw 65ste verjaardag.

De eindbelasting bedraagt 10% en wordt afgehouden (anticipatieve heffing) op uw 60ste verjaardag (indien het contract werd gesloten voor uw 55ste verjaardag) of 10 jaar na de start van het contract (indien dat werd afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar). Ook na de betaling van de anticipatieve heffing is het interessant om verder te sparen. De premies die u vanaf dan stort, zijn belastingvrij en blijven een fiscaal voordeel van 30% opleveren. Bij de opname van uw kapitaal op de voorziene einddatum betaalt u geen belasting meer.

Het langetermijnsparen is perfect te combineren met de verschillende pensioenoplossingen voor zelfstandigen (IPT, VAPZ) en het klassiek pensioensparen via een pensioenspaarverzekering. Met deze spaarvorm kan u (zolang u niet ouder bent dan 65 jaar) genieten van een belastingvermindering. U heeft twee mogelijkheden. Ofwel stort u in 2020 maximaal 990 euro waarop u een belastingvermindering van 30% geniet. Bij een storting van 990 euro recupereert u dus 297 euro via uw belastingaangifte (+ uitgespaarde gemeentebelasting). Ofwel stort u maximaal 1.270 euro. In dat geval geniet u een belastingvermindering van 25%. Dit percentage is van toepassing op het volledige bedrag vanaf het moment dat er meer gestort wordt dan het basisplafond van 990 euro. Een storting van 1.270 euro levert u een fiscaal voordeel van 317,5 euro.