Laat uw huwelijkscontract nazien

03 september 2019 - Thomas Weyts

De kans bestaat dat het erfdeel van de langstlevende echtgenoot of samenwonende partner binnenkort vrijgesteld zal zijn van erfbelasting. Vandaag geldt alleen een vrijstelling voor de gezinswoning en voor € 50.000 aan roerende goederen (auto, juwelen, …)

Sinds 2007 is de de gezinswoning vrijgesteld van erfbelasting voor de langstlevende partner. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor gehuwden, maar ook voor wettelijk en feitelijk samenwonenden. Feitelijk samenwonenden moeten drie jaar samengewoond hebben.

De vrijstelling geldt niet voor andere erfgenamen.  Kinderen moeten dus altijd erfbelasting betalen op bijvoorbeeld de blote eigendom van de woning waarvan de overlevende ouder het vruchtgebruik krijgt. Om te vermijden dat de kinderen erfbelasting betalen op een deel van de gezinswoning kan worden voorzien dat de langstlevende partner de ganse woning verwerft in volle eigendom. Dat kan via een testament (bij scheiding van goederen of bij samenwoners) of via het huwelijkscontract.

Dat er mogelijks een volledige vrijstelling van erfbelasting komt voor de langstlevende betekent niet dat successieplanning minder noodzakelijk wordt. In tegendeel. Voor de kinderen wordt het dan duurder om te erven. Door de zgn. ‘progressiviteit’ van de erfbelasting is één keer belasten op 100 procent (bij het overlijden van de langstlevende) duurder dan twee keer belasten op 50 procent.

Het is ook meer dan ooit aangewezen om uw huwelijkscontract of testament te laten nazien en eventueel aan te passen. We zijn uiteraard graag bereid om u hierover te adviseren.