Generation Skipping

20 februari 2020 - Thomas Weyts

Steeds meer grootouders wensen een stukje van hun nalatenschap rechtstreeks aan hun kleinkinderen na te laten.  Het doel is vaak om een dubbele opeenvolgende belastingheffing te vermijden.  De nalatenschap wordt dan over meer personen verdeeld waardoor het progressief karakter van de erfbelasting wordt ontzenuwd.

Er zijn verschillende technieken.  Een nieuwigheid sinds 1 september 2018 is dat grootouders rechtstreeks aan hun kleinkinderen kunnen schenken, waarbij de ouder van het kleinkind (het kind van de schenkers-grootouders) toestemt dat dit op zijn erfdeel zal worden aangerekend.  Op die manier kan u als grootouders aan elk kleinkind hetzelfde geven en zal elke familietak hetzelfde krijgen.  Nadelen van deze techniek zijn dat een notariële akte vereist is en dat het akkoord nodig is van de ouder van het kleinkind.

Een makkelijkere manier is dat grootouders voor elk van uw kleinkinderen een spaarverzekeringscontract afsluiten waar het kleinkind wordt aangeduid als begunstigde bij overlijden.  Het is een beleggingsformule waarbij grootouders periodiek stortingen doen van bijvoorbeeld € 200 /maand.  De polissen worden afgesloten door de grootouders die als verzekeringnemers de touwtjes in handen houden.  Indien nodig kunnen de grootouders de gelden zelfs terugnemen om eigen uitgaven te financieren.  Zij kunnen ook de begunstigde van de polis wijzigen.  Interessant is ook dat men kan voorzien dat de uiteindelijke uitkering maar gebeurt op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld wanneer het kleinkind 25 jaar is. 

Voor erfdelen minder dan 50.000 geldt een vermindering van erfbelasting van maximum 500 euro.  Bij een verkrijging van bijvoorbeeld 25.000 euro bedraagt de vermindering 250 euro en moet in totaal 500 euro erfbelasting worden betaald.  Indien het kleinkind maximum 12.500 euro ontvangt, moet het zelfs géén erfbelasting betalen.