Financiële bescherming van uw gezin

18 oktober 2021 - Helder

Als ondernemer werkt u hard om een mooie levensstandaard te garanderen voor uzelf en uw gezin, en maakt u plannen voor de toekomst. Maar bij een vroegtijdig overlijden vallen die plannen soms in het water. 

Boven op het emotionele leed, komt dan nog financiële onzekerheid. Hoe stelt u uw gezin veilig? Wij zoomen in op de mogelijkheden.

Overlevingspensioen via sociale zekerheid

De sociale zekerheid is het eerste vangnet. Als de overlevende partner minstens 48 jaar is, wordt een overlevingspensioen uitgekeerd. Is de partner jonger? Dan krijgt hij of zij een overgangsuitkering gedurende 12 of 24 maanden (naargelang er minstens één kind ten laste is). Het minimum overlevingspensioen voor een volledige loopbaan van 45 jaar bedraagt ongeveer 15.000 euro per jaar. Bij een carrière van minstens 2/3de van een volledige loopbaan, wordt het minimumbedrag vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk.

Zelfs als de overlevende partner recht heeft op een overlevingspensioen of een overgangsuitkering, is het bedrag wellicht ontoereikend. De solidariteit via een sociaal VAPZ komt enkel tussenbeide in zeer specifieke gevallen. En dan gaat het nog over een beperkte uitkering voor een beperkte duur. Bovendien zijn deze waarborgen niet in steen gebeiteld. Een solide persoonlijke aanvulling is dus geen overbodige luxe.

Financiële buffer op uw initiatief

Tijdens uw carrière bouwt u een kapitaal op als aanvulling op uw wettelijk pensioen. Bij vroegtijdig overlijden wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd aan de begunstigde bij overlijden. Die duidt u zelf aan in uw contract, bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen.

Typische voorbeelden zijn beleggingen met een fiscaal voordeel zoals het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en de individuele pensioentoezegging (IPT). Via de IPT kan u een eenmalige inhaalbijdrage of backservice storten. Zo verhoogt u aanzienlijk uw reserve – en dus ook de persoonlijke bescherming voor uw nabestaanden.

Andere oplossingen voor uw gezin

Liever geen financiële onzekerheid bij een vroegtijdig overlijden? Zorg voor bescherming op volgende manieren:

Kredietlast voor gezinswoning (of tweede woning)

Voor een krediet dat u terugbetaalt via tussentijdse kapitaalaflossingen, neemt het uit te keren kapitaal geleidelijk af op maat van het krediet. Voor een bulletlening waarbij u het volledige kapitaal op het einde van de termijn terugbetaalt, blijft het verzekerde kapitaal tot de einddatum constant. De ervaring leert ons dat het niet altijd interessant is om een schuldsaldoverzekering fiscaal in te brengen. Hou alleszins rekening met het belastingvoordeel op de premies en de mogelijke fiscale nadelen. Met name de belasting op het uitgekeerde kapitaal bij overlijden.

De beperkte fiscale voordelen wegen vaak niet op tegen het potentiële nadeel voor uw nabestaanden … terwijl u hen net wil beschermen tegen financiële zorgen. Als u de schuldsaldoverzekering privé betaalt – en dus niet fiscaal inbrengt – wordt het kapitaal dat uw nabestaanden ontvangen niet belast in de personenbelasting.

Hebt u een vennootschap? Dan kan u de verzekeringspremie door uw vennootschap laten betalen, op voorwaarde dat u een regelmatige bezoldiging ontvangt. De premie voor een IPT-overlijdensverzekering is fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap. Het kapitaal bij overlijden is belastbaar, maar die belasting kan u bijverzekeren. Het eindresultaat is sowieso interessanter.

Overlijdensverzekering
Ook een overlijdensverzekering garandeert dat uw nabestaanden hun levensstandaard kunnen behouden. Uw vennootschap kan de verzekeringspremie voor u betalen via een aparte IPT met kapitaal bij overlijden. Bent u nog volop uw vermogen aan het opbouwen? Bekijk dan op gezinsniveau welk kapitaal minstens beschikbaar moet zijn bij vroegtijdig overlijden. Hou zeker rekening met toekomstige kosten zoals de studiejaren van uw kinderen.

Beschikt u nu al over voldoende vermogen? Dan overweegt u beter een successieverzekering. Laat tijdig de erfbelasting voor uw nabestaanden berekenen, bijvoorbeeld door de experten van Helder.

Successierechten
Wil u een roerend vermogen (bijvoorbeeld een geldsom) schenken aan uw kinderen? Dan hoeft u die schenking niet te registreren en betaalt u geen schenkbelasting, tenzij u overlijdt binnen de drie jaar na de schenking. Een overlijdensverzekering op drie jaar is een goedkoop alternatief voor de onmiddellijke betaling van schenkingsrechten.

Bevindt u zich momenteel in een situatie waarbij de erfbelasting voor uw partner en/of kinderen aanzienlijk is, maar u de belastingdruk nog niet kan optimaliseren? Dan kan u op een flexibele manier ‘tijd kopen’ met een overlijdensverzekering, bijvoorbeeld op 5 of 10 jaar. Zo kan u nog de nodige stappen zetten om de erfbelasting naar het gewenste niveau af te bouwen.

A-B-A-verzekering
In het kader van de successieverzekering raden we doorgaans aan om de premie niet fiscaal in te brengen en eerder te kiezen voor de A-B-A-verzekering. De verzekeringnemer (persoon A, bijvoorbeeld uw kind of partner) onderschrijft en betaalt de successieverzekering. U bent zelf de verzekerde: persoon B. Bij uw overlijden wordt het kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde, opnieuw persoon A. Kortom, de verzekeringnemer is ook de begunstigde. Als u overlijdt, is de uitkering van het kapitaal in principe niet onderworpen aan de erfbelasting. Er is wel een uitzondering op de regel, met name voor een A-B-A-verzekering tussen echtgenoten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel.

Nog vragen over deze materie? Onze experten kennen de ins & outs van het overlevingspensioen en de overlijdensverzekering. 
Contacteer ons voor helder financieel advies – Helder