owner buy-out

Uw bedrijf overlaten: wat is een owner buy-out?

03 oktober 2017 - Natalie Gielissen

Via owner buy-out uw bedrijf overlaten komt meer en meer voor. Door de duizenden babyboomers die hun pensioen stilaan zien naderen, staan heel wat kmo’s in voor een nakende bedrijfsoverdracht. Uiteraard wilt u daarbij liefst de waarde van uw business kunnen verzilveren door lucratief te verkopen en de (voorlopig) belastingvrije meerwaarde op de aandelen op te strijken. Wat u vooral wil vermijden, is dat u bij gebrek aan een overnemer de activiteiten moet stopzetten, activa verkopen, openstaande schulden aanzuiveren en de vennootschap liquideren.

Verkopen via een owner buy-out is een oplossing die heldere voordelen inhoudt voor zowel koper als verkoper. Een win-win scenario…

Wat is een owner buy-out?

Een owner buy-out is de verkoop van een onderneming waarbij de huidige aandeelhouder (en/of zijn managementteam) voor drie tot vijf jaar terug mee in het aandelenkapitaal stapt (vaak met een nipte minderheid of meerderheid). Ook operationeel blijven de bedrijfsleider en/of het management nog mee de kar trekken.  Daarna wordt er samen voor 100% verkocht of worden de resterende aandelen aan de initiële koper verkocht.

Dit zijn de 5 belangrijkste voordelen

1. Continuïteit is aantrekkelijker voor de koper

Het reilen en zeilen binnen een typische kmo hangt vaak sterk af van de dagelijkse inzet van de oprichter/bedrijfsleider. De zogenaamde pater familias die alles regelt binnen de onderneming is vaak geen hol begrip. Weet dat voor een potentiële overnemer de continuïteit van het bedrijf van primordiaal belang is en dit als een risico gepercipieerd wordt. Iemand die een bedrijf koopt, koopt (naast enkele activa en passiva) een samenwerkend geheel van relaties tussen klanten, leveranciers en medewerkers.  Met als belangrijke centrale spil in dit web: de bedrijfsleider of het huidige managementteam.

2. Een sterker dossier voor bankfinanciering

Het bekomen van bankfinanciering door de koper is in de overgrote meerderheid van de dossiers een cruciale factor om een overname te doen slagen. Mede door de verhoogde veiligheidsbuffers die de Europese en nationale overheden aan de banken hebben opgelegd, zien heel wat geïnteresseerde kopers een overname door owner buy-out mislukken doordat de bank niet kan of wil lenen. Het (tijdelijk) aanblijven van de bedrijfsleider als aandeelhouder verhoogt het vertrouwen bij de banken én dus de kans op financiering voor de overnemer.

3. Kansen voor het bestaande management

In sommige bedrijven zou het bestaande management graag de aandelen overkopen van de huidige eigenaar, maar ontbreken op korte termijn de financiële middelen om de deal rond te krijgen. Ook hier kan de owner buy-out een oplossing bieden.

4. Waardestijging

Door te verkopen via een owner buy-out profiteert u als huidige eigenaar nog mee van een toekomstige waardestijging van uw bedrijf. U blijft immers aandeelhouder, maar tegelijkertijd hebt u al een stuk van uw vermogen aan het ondernemingsrisico kunnen onttrekken. Het gedeelte dat niet opnieuw geherinvesteerd wordt als aandeelhouder, is privé vrij beschikbaar en kan voor andere doeleinden aangewend worden.

5. Smart equity

Bovendien zijn er heel wat professionele investeringsgroepen die naast het aanbieden van geld voor een overname ook nog eens kennis aanreiken (zogenaamd smart equity).  Vaak helpen zij pro-actief mee aan het uitstippelen van de bedrijfsstrategie, denken zij mee en fungeren zij als klankbord voor de bedrijfsleider/management.  Daarenboven kunnen zij ook helpen het financieel beleid met rapporterings- en informatiesystemen te versterken en de contacten en onderhandelingen met banken te optimaliseren.  Hier profiteert u als aandeelhouder mee van indien dit de toekomstige waarde van uw zaak verder verhoogt.

Ons advies

Maak tijdig werk van bedrijfsopvolging en/of bedrijfsoverdracht. Zeker bij een business buy-out moet u toch een tijdshorizon van drie tot vijf jaar voor ogen houden na de initiële verkoop.  Kan een owner buy-out voor u een oplossing zijn?  Praat er vrijblijvend over met een van onze adviseurs.