FINANCIEEL ADVIES

Fiscaliteit

De fiscale druk in België is de hoogste in de ganse Eurozone. Toch kunt u het verschil tussen wat u bruto verdient en wat u netto overhoudt begrenzen. Het komt erop aan uw inkomsten op een slimme manier te structureren met de perfect legale mogelijkheden die de fiscus hiervoor biedt.

geldbiljet

Onze expertise in Fiscaliteit

Doordat de fiscaliteit in België heel complex is en voortdurend verandert, komen we zelden een dossier tegen dat vollledig fiscaal op punt staat. Een échte fiscale optimalisatie vraagt dan ook om een team van specialsiten, die klanten en hun boekhouders/accountants vanuit verschillende kennisdomeinen bijstaan.

Wat doen we voor u?

  • Samenwerking met uw boekhouder/accountant
  • Eenmanszaken / vennootschappen / …
  • Inkomen optimaal structureren
  • Voorafbetalingen
  • Fiscaal geoptimaliseerde pensioenopbouw
  • Individuele levensverzekeringen
  • Fiscaliteit van hypothecaire leningen
  • Wettelijke en forfaitaire beroepskosten

Onze aanpak

Helder neemt de rol van uw accountant hier niet over, maar we werken complementair. We starten met een grondige doorlichting van uw personen- en vennootschapsbelasting en de structuur van uw inkomen, zowel uit arbeid als uit kapitaal (zoals beleggingen en huuropbrengsten).

 Meer over onze aanpak

Slimmer genieten, helder advies
Maak nu een afspraak voor financieel advies op maat