Willem en Annemie

Een tweede verblijf en gemoedsrust voor later Willem (63) en Annemie (61) zijn gehuwd met scheiding van goederen. Ze hebben 3 volwassen kinderen. Wim is op dit moment nog managing director van een energiebedrijf, maar gaat binnen enkele jaren met pensioen. Annemie is huisvrouw. Hun maandelijkse levensstandaard bedraagt – nu de kinderen het huis uit zijn – nog zo’n 4.000 EUR.

DE UITDAGING

Willem verwacht uit zijn groepsverzekering een uitgekeerd pensioenkapitaal van 600.000 EUR. Dat wil hij graag omzetten in een financieel toekomstplan waarin hij en Annemie hun levensstandaard comfortabel kunnen behouden. Om volop van hun pensioen te genieten, wilt het koppel graag een appartement aan zee kopen. Tegelijk voelen ze dat het tijd is om aan een degelijke bescherming voor de langstlevende partner te denken én willen ze graag al enkele schenkingen aan de kinderen doen.

ONZE AANPAK

We bekeken voor Willem en Annemie de uitkering van Willems pensioenkapitaal binnen het perspectief van een totale vermogensplanning. Omdat die planning voor ons altijd begint bij het helder aflijnen van de levensstandaard, structureerden we het beschikbare vermogen met een pensioeninkomen van 4.000 euro per maand als doel. Op basis hiervan bekeken we samen alle activaklassen met inschatting van de risico’s en het verwachte rendement. Hetzelfde uitgangspunt gebruikten we om mogelijke schenkingen aan de kinderen voor te bereiden: hoeveel hadden Willem en Annemie zelf nodig en welke ruimte bleef over om proactief aan successieplanning te gaan doen? Met de aankoop van het buitenverblijf aan zee in gedachten, werkten we een plan uit om de successiefactuur zo laag mogelijk te houden.

HET RESULTAAT

We brachten het vermogen van Willem en Annemie in kaart en zetten dit om in een gestructureerd renteniersplan op basis van hun levensstandaard. Een deel van het vermogen werd in een beleggingsportefeuille op naam van de kinderen geplaatst, waarbij de controle nog wel steeds bij de ouders bleef. We zorgden er via een wederzijdse schenking tussen echtgenoten voor dat bij een overlijden de langstlevende vrijgesteld was van successierechten op het renteniersplan, zodat de levensstandaard gegarandeerd bleef. Uit de renteniersanalyse konden we afleiden dat Wim en Annemie meer dan voldoende spaarcenten hadden om hun levensstandaard te behouden én alvast iets aan de kinderen te schenken. Ze schonken de kinderen elk een bedrag van 50.000 EUR. Wim was echter bezorgd over het recente huwelijk van zijn jongste zoon. Dit losten we op door een in de schenkingsakte een ‘Verbod tot inbreng in de huwelijksgemeenschap’ op te nemen. Zo hadden Willem en Annemie de garantie dat de geschonken som altijd in de familie zou blijven, ook als er iets zou mislopen tussen het pasgetrouwde koppel. En het appartement aan zee? Ook dat kwam er. Op ons aanraden kochten Wim en Annemie in de vorm van een gesplitste aankoop samen met de kinderen. Er werd met de kinderen besproken dat ze het appartement ook na overlijden van een of beide ouders zouden behouden als familiebuitenverblijf.

Geleverd advies

Nalatenschap, Pensioen
Slimmer genieten, helder advies
Maak nu een afspraak voor financieel advies op maat