Arthur en Raphaëlle

Van inkomensoptimalisatie naar toekomstplan Arthur (46) en Raphaëlle (43) zijn feitelijk samenwonend. Arthur is een opklimmend salesmanager in een internationale organisatie, Raphaëlle werkt als bediende. Zoon Ruben is 14 en vast van plan om piloot te worden. Naast werk en gezin houden Arthur en Raphaëlle ervan om te reizen en de wereld te zien. Iets wat ze op een dag heel graag aan boord van een eigen zeiljacht zouden doen. Op dit moment kost het hen zo’n 6.000 euro per maand om te leven zoals dat graag willen.

DE UITDAGING

Vanwege zijn groeiende inkomsten voelt Arthur de behoefte om een vennootschap op te richten. Maar hij weet niet goed voor welk type vennootschap hij best kiest en wat daar de gevolgen van zijn. Ook bij het bepalen van zijn startkapitaal en financieel plan kan hij best advies gebruiken. Daarnaast willen Arthur en Raphaëlle hun financiële situatie onder controle krijgen met een degelijke bescherming voor Raphaëlle en Ruben als er ooit iets met Arthur zou gebeuren. Ze willen hun vermogen met een hoog rendement beleggen als spaarpot voor later, een bedrag opzijzetten om Rubens studies te bekostigen én jaarlijks een mooi reisbudget behouden.

ONZE AANPAK

Na een vennootschapssimulatie door de specialisten van Helder werd snel duidelijk dat Arthur best een managementvennootschap kon oprichten. Daarin kon hij jaarlijks – na uitkering van zijn bezoldiging – nog ongeveer 70.000 EUR opbouwen. We toonden Arthur de voordelen van investeren in vastgoed via een managementvennootschap (zoals de aftrek van bepaalde aankoopkosten en afschrijvingen). Door een investeringskrediet in de vennootschap als extra hefboom in te schakelen, plaatsen we een groeimotor op de opgebouwde reserves. We stelden de statuten zo op dat het investeren in vastgoed via de vennootschap mogelijk werd. Om het risico naar Raphaëlle en Ruben toe te beperken, stelden we een volledig plan op ter bescherming van de familie. We adviseerden Raphaëlle en Arthur om te trouwen en maakten een huwelijkscontract voor hen op. We zorgden ook voor een adequate verzekering tegen werkonbekwaamheid door invaliditeit of ongeval. Restte er nog de toekomstige pilotenopleiding van Ruben, kostprijs volgens onze berekening zo’n EUR 75.000. Met dit doelbedrag voor ogen stelden we Arthur en Raphaelle een gestructureerd spaarplan voor van 1.500 EUR/maand.

HET RESULTAAT

Arthur zag zijn belastingdruk aanzienlijk dalen doordat zijn inkomsten niet meer aan 50% in de personenbelasting werden getaxeerd, maar aan het interessantere tarief van 34% in de vennootschapsbelasting (weldra na de verlaging van de tarieven zal dit 20% zijn). Arthur investeerde in vastgoed met een gewaarborgd huurrendement van 3,5%. Hij financierde zelf 20% van de aankoopwaarde en ging voor de rest van de som een lening aan.  Zo maakt Arthur een rendement op zijn eigen vermogen van ongeveer 15%. Een interessante belegging met een zeer laag risico. Verder maakten we voor de klant een pensioenmap: een overzicht van alle mogelijke pensioenverzekeringen die we bij 1 maatschappij plaatsten (lagere kosten en een beter overzicht). Jaarlijks stelt een adviseur van Helder alle polissen op punt, berekent de 80%-regel en controleert de personenbelasting op mogelijke vrije ruimtes. Op aanraden van hun plaatselijke verzekeringsagent hadden Arthur en Raphaëlle een standaard verzekering ter bescherming van een deel van Arthurs inkomen. Wij adviseerden hen een polis gewaarborgd inkomen die aangepast was aan hun gewenste levensstandaard, plus een bijkomende bescherming in de vorm van een omzetverzekering. Ook de klassieke schuldsaldoverzekering op de gezinswoning vervingen we door een totale overlijdensdekking op het ganse vermogen.

Geleverd advies

Fiscaliteit, Pensioen, Vermogen
Slimmer genieten, helder advies
Maak nu een afspraak voor financieel advies op maat